SAK Sigtuna- En ny aktiv syriansk-arameisk förening

Syrianska-Arameiska Kulturföreningens nya styrelse

Syrianska Arameiska kulturföreningen i Sigtuna, ny förening som ska samla och bygga en stark syriansk gemenskap.För cirka 6 månader sedan var det flera personer i Märsta som tyckte att det saknades engagemang och verksamhet kring syrianska frågor i sin omgivning.

Man ville gärna vara med den syrianska gemenskapen och lyfta syrianska arameiska frågor, man kontaktade Syrianska Riksförbundet i Sverige och bildade en förening som nu heter Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Sigtuna, förkortat SAK Sigtuna.

Trots att man är nystartad så har man under en kort period presenterat flera aktiviteter, nu senast hade man en julaktivitet riktad till familjer.

Eddie Khalaf, en av de aktiva och initiativtagarna till föreningen är både glad och nöjd efter familjeaktiviteten: Det är ju det här vi vill göra, samla familjer utifrån en syriansk gemenskap. Vi vill att vi sakta bygger en förening som stärker våra band men också gör något för våra medlemmar.

”Det är ju det här vi vill göra, samla familjer utifrån en syriansk gemenskap. Vi vill att vi sakta bygger en förening som stärker våra band men också gör något för våra medlemmar.”

Föreningen utvecklas sakta och man får alltfler medlemmar som ansluter sig till föreningen. Man är nya och det är mycket att ta in som en ny förening, det gäller att sakta men säkert stärka och utveckla föreningen.

Nu på söndag så har föreningen ett nytt arrangemang.  Professor Assad Sauma kommer att föreläsa om syriansk kultur och historia.  Elias Jobran, ordförande för den nya föreningen berättar att det kommer vara en spännande tillställning: Vi kommer att ha olika aktiviteter, ibland för barn, ibland för familjer och så har vi aktiviteter som nu på söndag. Många söker kunskap och ställer frågor om språk, historia och annan syriansk kultur. Då är det passande med Professor Assad Sauma som kan det här området.

Eddie Khalaf fyller på: Vi vill få fler engagerade och vill sakta bredda föreningen. Det föreningstekniska, med handlingar och stadgar har vi fått god hjälp med från Syrianska Riksförbundets håll, så ingen behöver känna att det arbetet behövs när man engagerar sig, det vi vill ha är människor som vill hjälpa till med aktiviteter och dela vårt budskap. Ju fler vi är desto bättre blir föreningen och aktiviteterna. 

Vilken tid är aktiviteten?

Den är kl 16.00 nu på söndag, vi ser fram emot alla besökare och vi bjuder på fika! avslutar Elias Jobran

”Den är kl 16.00 nu på söndag, forum Märsta, vi ser fram emot alla besökare och vi bjuder på fika!”

Följ Syrianska Arameiska Kulturföreningen i Sigtuna på Facebook:

https://www.facebook.com/SyrianskaSigtuna/