SAUF Göteborg kombinerar beachvolley med föreläsning av Johny Messo

SAUF Göteborg arrangerade idag en volleybollturnering för ungdomar runt om i landet. I samband med detta så föreläser World Council of Arameans (WCA) president Johny Messo senare idag.

SAUF Göteborg kände att de ville göra något för att föra samman den syrianska (arameiska) ungdomen på ett roligt vis, särskilt då de upplever att det har varit lite passivt i regionen på senare tid.

”För att nå någonstans som lokalförening och som folkgrupp så måste vi ha en stark sammanhållning och gemenskap. Har vi sedan det som grund så kan vi åstadkomma större saker tillsammans för det arameiska folkets bästa”, sade SAUF Göteborgs ordförande Gabriel Bulun.

Viktigast för dagen tror han dock att Johny Messos föreläsning kommer att vara.

”Vår ungdom behöver veta mer om vårt folk, allt ifrån identitet till hur vi måste arbeta för frågor som till exempel de hemska brott mot mänskligheten som vårt folk utsätts för varje dag. Jag kan inte tänka mig att det finns någon bättre lämpad för detta än Johny Messo, som jobbar med detta dagligen på hög nivå”, avslutade Gabriel.

Även SAUFs förbundsstyrelse finns representerad i Göteborg då de i samband med turneringen och föreläsningen passar på att besöka lokalföreningarna i området och ha för styrelsen viktiga möten.

”Vi är självklart oerhört glada över att se aktiva lokalföreningar och det märks att turneringen är uppskattad av deltagarna. Förbundsstyrelsen har dock självfallet fokus på kriserna i Irak och Syrien vilket medför att vi ägnar en större del av både lördagen och söndagen till att ha möten om just det men även annat”, sade SAUF:s förbundsordförande Jonathan Varli.