Över 400 böcker om Seyfo till riksdagen

Under tisdagen levererades över 400 exemplar av den nyutgivna boken om det syrianska (arameiska) folkmordet kallat Seyfo till riksdagen och regeringskansliet. Syftet ska vara att övertyga politikerna ytterligare till folkmordserkännande för händelserna 1915 såväl som för dagens.

De syrianska (arameiska) organisationerna i Sverige (Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet,
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, Syrianska Riksförbundet, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund och Syrisk Ortodoxa Kyrkan i Sverige) har tillsammans överlämnat böckerna till samtliga riksdagsledamöter och statsråd med syftet att ge de ett underlag till varför man ska verkställa 2010 års riksdagsbeslut om ett erkännande av händelserna 1915 som ett folkmord, men även för att ge ytterligare påtryckningar att erkänna dagens övergrepp mot syrianer (araméer) och andra kristna i Mellanöstern som just ett folkmord.

Under onsdagen kommer man i riksdagen att rösta om man ska erkänna IS och andra islamistiska gruppers handlingar mot kristna i Mellanöstern som ett folkmord, vilket organisationerna uppmanar till. Frågan har lyfts flitigt av riksdagsledamoten Robert Halef som har syrianska (arameiska) rötter.

Boken Det glömda folkmordet: Österns kristna, de sista araméerna” som är skriven av den franske historikern Sébastien de Courtois är en av de första som täcker just syrianernas (araméernas) öde och har blivit rosad av kunniga inom området.

Med böckerna finns ett tillhörande bokmärke inkluderat som avbildar den banderoll som polisanmäldes av en turkisk förening förra året. På den aktuella banderollen stod det att Förintelsen, illustrerad med Adolf Hitlers karakteristiska frisyr och mustasch, kanske hade kunnat förhindras om folkmordet 1915, illustrerad med en turkisk huvudbonad, så kallad fez, hade fördömts. Turkiska föreningar i Stockholmsområdet uppmanade sina medlemmar att polisanmäla kyrkan för hets mot folkgrupp. Ett stort antal anmälningar inkom, men ärendet lades ner.

De syrianska (arameiska) organisationerna i Sverige vill att politikerna ska agera och visa handlingskraft till skillnad från det passiva uppvisade beteendet vid tidigare beslut, samt att man står upp för de mänskliga rättigheter Sverige historiskt sett kämpat för.

De syrianska (arameiska) organisationerna påminner även politikerna att det nu gått mer än sex år sedan Sveriges riksdag erkände folkmordet 1915 och att det är dags att verkställa beslutet. Man menar på så sätt att dagens olidliga situation för de kristna syrianerna (araméerna) i Mellanöstern är en påföljd av den tamhet många länder i väst visat för att rädda utsatta minoriteter i däribland Rwanda, Darfur och folkmordet 1915 och därmed inte tydligt markerat mot folkmord.

Man påpekade även för politikerna att det efter 101 år fortfarande är samma etnoreligiösa folkgrupper, däribland syrianer (araméer), som utsätts för massakrer, deportationer och tvingas på flykt från samma kärnområden i Mellanöstern.

Ett bifogat brev och pressmeddelande från organisationerna går att läsa i bildspelet nedan: