Polisen tror inte att det finns ett hatmotiv bakom skadegörelsen i Brånnestad

Foto: Polisen

Bahro suryoyo har efter kontakt med polisen tagit reda på hur de resonerar kring den skadegörelse syrisk-ortodoxa kyrkan i Norrköping utsatts för.

Även om polisen inte kan utesluta hatbrott så är det enligt polisen inget som tydligt pekar på att sådana misstankar bör föreligga. Gärningsmännen brukar i fall med hatmotiv enligt polisen lämna ett tydligare budskap i syfte att skrämma de som brottet riktar sig mot. Polisen menar på att man trots brottet som är seriöst för vad det är inte bör skrämma upp omgivningen genom att dra slutsatser utan belägg.

Polisen påpekade dessutom att beredskapen för hatbrott mot trossamfund har ökat efter händelser med koppling till framför allt muslimska sådana. De förklarade även att man med hänsyn till händelser i omvärlden ständigt ser över säkerheten för landets religiösa platser tillsammans med säkerhetspolisen.