Stödgala för WCA arrangeras i Norsborg

Den 5 juni arrangeras en stödgala där alla intäkter oavkortat går till det arbete som bedrivs av World Council of Arameans. Galan äger rum i Norsborg och intresserade uppmanas köpa biljetter i förväg för att säkra sin plats till galan.

World Council of Arameans [Syriacs] (WCA) är en paraplyorganisation som världens syrianska (arameiska) riksförbund är medlemmar i och har särskilt rådgivande status i FN, där de arbetar för det statslösa syrianska (arameiska) folkets beskyddande och intressen. Genom publikationer och möten med makthavare påverkar de världssamfundet till att ge folkgruppen ett erkännande, säkra dess mänskliga rättigheter och bevara dess kulturarv. De erhåller dock inte någon statlig finansiering och är därmed beroende av finansiering för att kunna ge en stark röst åt ett folk vars röst annars inte hörs.

Det arrangeras därför en stödgala i Norsborg den 5 juni i S:t Georgis festlokal för att ytterligare bidra till att stärka arbetet. Artisten Josef Özer kommer att framträda på scen och WCAs president Johny Messo kommer tillsammans med andra företrädare för organisationen att närvara.

– Att denna gala arrangeras och att man i Sverige är villiga att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet är ett erkännande för WCA då det befäster att det är organisationen som leder vårt folk politiskt och således förtjänar stöd. Vi har länge arbetat med mycket begränsade resurser och ser fram emot en framtid då WCA med folkets stöd kan arbeta ännu mer och bättre för våra rättigheter, säger Johny.

I denna tid beskrivs arbetet och den lobbyverksamhet som bedrivs som oerhört viktig och det är många frågor på bordet för WCA. Den som vill höra mer och personligen ge sina synpunkter har enligt Johny möjligheten till det under galan på söndag.

– Det ska naturligtvis bli väldigt trevligt och intressant att inte bara få träffa alla svenska araméer, utan även få möjligheten att höra deras synpunkter och åsikter om vårt arbete, avslutade Johny.

Intresserade uppmanas förköpa biljetter till galan som börjar 20:30 och som kommer att sändas live på TV-kanalen Suryoyo Sat med start 21:15. I inträdet för 400 kr ingår mat och meze.