”ALDRIG MER”

ALDRIG MER!
Det var vad världen lovade efter Förintelsen och genom 1948-års Konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (FN). INGA MER BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! Sedan dess har vi brutit mot detta löfte om och om igen: Rwanda, Srebrenica och Kambodja är några av de grövsta. Men än idag fortsätter vi att bryta detta viktiga löfte: ISIS groteska folkmord mot etno-religiösa grupper i Syrien och Irak.

Idag hålls en omröstning i Europaparlamentet där man tar ställning om huruvida man anser att ISIS utför folkmord. Initiativtagare till att frågan ens tagits upp på agendan i parlamentet är Lars Adaktusson (KD).

Med tanke på de hundratusentals syrianer-araméer som fallit offer för ISIS genom massmord, våldtäkt, tvångsförflyttningar, flykt, kidnappningar och andra direkta påföljder av ett folkmord, vill Syrianska Riksförbundet hjälpa till att dela World Council of Arameans [Syriacs] budskap till Europaparlamentet:
”Tomorrow you can set the example for parliaments around the world and the United Nations Security Council. Let us, therefore, together speak up and speak out against ISIS and its ongoing genocide. Let us call these crimes by their rightful name: genocide. Not to speak is to speak and not to act is to act.”

Läs World Council of Arameans brev här: http://www.wca-ngo.org/wca-news/letters/552-please-vote-tomorrow-for-resolution-on-genocide-of-ethno-religious-minorities-by-isis