SAUF: Aftonbladets utpekning är skrämmande

Bilden är tagen från kd.se

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF) skriver angående Aftonbladets artikel om Robert Halef och hur han där utpekas som en del av Södertäljenätverket.

SAUF har under alla år man funnits varit en demokratifostrare och motor för integration på ett väldigt framgångsvist sätt. Att unga syrianer ska vara trygga i sin identitet och känna till sina rötter samtidigt som de tar till sig det svenska har varit ett uppdrag som genomsyrat vår verksamhet i decennier. Därför tar vi oss friheten att generalisera och säga att våra medlemmar och vår folkgrupp verkligen älskar Sverige och är stolta svenskar. Här har vi, genom vår diaspora, fått möjligheten att överleva som folkgrupp och vi har sett tiotusentals ungdomar i våra föreningar utvecklas och formas till goda samhällsmedborgare som väljer studier före droger och samhällsengagemang framför kriminalitet.

Det finns idag en mängd politiker med syriansk bakgrund som är invalda i kommuner, regioner och riksdagen. Som ett partipolitiskt obundet förbund är vi stolta över samtligas engagemang och vilja att göra det de känner är det bästa för att förbättra vårt land. Många av dessa har även ett förflutet i vårt förbund, där de i sin ungdom varit med och byggt upp det som idag är SAUF.

En av dessa är Robert Halef (KD)

Han blev idag uthängd i Sveriges största tidning då de rapporterade om hur hans namn fanns med i en rapport hos polisen som utreder kriminella klaners inflytande i samhället och politiken. Trots att polisen inte på något sätt kan binda Robert till något kriminellt handlande eller aftonbladet genom eget journalistiskt gräv kan påvisa att han ens ska ha något incitament för att gå kriminellas ärenden, så väljer man att skriva om det, publicera det och minuter senare skriva att ”Halef kan ha utsatts för polis-övergrepp”. Antagligen insåg man hur fel och uthängande det var att publicera texten och vill då fokusera på att avslöjandet ligger i polisens eventuella övergrepp snarare än att Halef är någon sorts klanpolitiker.

Vi har haft en god dialog och kontakt med Robert under hans tid i riksdagen och har sett en målmedveten och självständig politiker som inte på något vis kan anklagas ha velat göra det lättare för kriminella. Om något så har han både i debattartiklar och motioner stått upp för det motsatta och har alltid stöttat vår integrerande verksamhet och samarbetat med oss på olika sätt.

SAUF har förtroende för svenska myndigheter och svenskt rättsväsende och vi kan inte uttala oss om polisens utredningar och kartläggningar. Det enda vi tydligt kan ta ställning för är att vi anser att det journalistiska arbetet som gjorts inte åstadkommit något annat än att grovt skada en politiker och medborgare med familj på den enskilda grunden att han har ett visst efternamn och eventuellt släktskap med någon brottsling. Denna debatt om klaner kopplat till kriminalitet som öppnats upp i offentligheten riskerar att orsaka enorm skada för oskyldiga människor som straffas och hängs ut baserat på blodsband.

I jakten på klanstrukturer som anses vara ociviliserade och demokratihotande är det idag aftonbladet som på ett tragiskt viss själva utdelar en bestraffning till någon baserad på just ”klantillhörighet”. Den enorma okunskap som finns kring klan-begreppet visar sig här och många har redan har hört av sig till oss med ett obehag kring vad det nu kan innebära att ha fel efternamn. Att det blir svårare att få jobb med ett främmande namn har många med invandrarbakgrund upplevt. Att riskera att bli av med jobbet på grund av det är däremot nytt för 2020.

Vi hoppas att man oavsett partitillhörighet kan enas i att fördöma detta vårdslösa försök till journalistik.

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet