”Julen är en direkt signal till oss människor att ägna en tanke åt en annan person än oss själva”

Syrianska Riksförbundet och Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet önskar alla sina medlemmar en god jul samt ett gott och framgångsrikt 2013.

Julen är en direkt signal till oss människor att ägna en tanke åt en annan person än oss själva. Att vi skall vara ödmjuka och generösa mot varandra. Julen för oss syrianer (araméer) innebär inte enbart att skänka varandra materiella ting. Jesus Kristus ankomst till jorden ger oss hopp och glädje om en större sanning som inte förhåller sig till materiella föremål som vi gjort oss beroende av.

Julen är en glädjens tid, inte minst för de små. Men skänk också en tanke till de som är mindre lyckligt lottade, för de som har det svårt vid jul. Skänk en tanke åt ditt folks utsatta situation i hemländerna, i synnerhet vårt folk i Syrien som lever i en tid av mörker och de i Irak som ständigt lever i oro.

Vi vill tacka alla våra medlemmar för ännu ett år med stöd, uppmuntran och kärlek till sina organisationer. Vi vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Syrianska Riksförbundet
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet