Kristna – en utsatt grupp i Syrien

Kriget i Syrien har drabbat alla etniska grupper oerhört hårt, men särskilt den kristna minoriteten som nu är på väg att försvinna.

I Syrien har den arabiska våren utvecklats till ett blodigt inbördeskrig. Antalet människor som dödats i inbördeskriget i Syrien överstiger 136 000. Organisationen Syrian Observatory for Human Rights uppger att organisationen har registrerat 136 227 döda i januari 2014, men att den rätta siffran kan vara mycket högre eftersom alla parter mörklägger sina förluster.

Krav på Assads avgång

Som en del av den arabiska våren 2011 hölls protester i flera syriska städer. Protesterna slogs ned av regimen. Det brutala svaret på de fredliga protesterna gjorde att motståndet spred sig i. Kravet att president Bashar al-Assad skulle avgå växte. Den fria syriska armén knöts till rådet, för att kämpa mot regimens styrkor. När striderna intensifierades blev situationen på marken mer komplex. Nya oppositionsgrupper bildades, och det fanns rapporter om att militär knuten till al-Qaida kommit till landet för att bekämpa regimen.

Syrien är ett land och en stat i totalt sönderfall. Det inbördeskrig som nu pågår, och inleddes med Assads vägran att lämna ifrån sig makten har lett till de pågående striderna mellan den syriska regimen och rebeller.

Drabbat kristna extra hårt

Kriget i Syrien har drabbat alla etniska grupper i Syrien, men framför allt den kristna minoriteten. Stad efter stad töms på kristna och den kristna kulturen i Syrien håller på att dö ut. Kristna städer som Maalula och Ar-Raqqa har attackerats av islamistiska grupper, men även staden Sadad och Hafar har förstörts och belägrats. Under förra månaden attackerades Kessab.

Maaloula ligger i en bergig trakt i västra Syrien, bara 56 kilometer nordost om huvudstaden Damaskus. Majoriteten av de cirka 5 000 invånarna är kristna. Orten är en av tre platser på jorden där det fortfarande talas västarameiska, samma dialekt av arameiska som Jesus ska ha talat. Ortens historiska byggnadsarv har drabbats av attacker och många kyrkor och kloster har förstörts. De islamistiska rebellerna har förstört Sankt Sergius kloster, ett av världens äldsta, byggt på 300-talet. Listan på föremål och reliker som förlorats inkluderar den ovärderliga ikonen av Sankt Sergius från 1200-talet, ikonostasen av Jungfru Maria och Jesus. Av klostrets altare återstår bara fragment.

En av de värsta attackerna

21 oktober attackerades staden Sadad av Jabhat al-Nusra. Sadad är en liten stad nära den libanesiska gränsen, mellan storstäderna Homs och Damaskus. Där finns sedan länge en kristen befolkning och flera medier har skrivit att striderna den senaste tiden handlat om kontrollen av en ”kristen” stad. När staden var kontrollerad av Jabhat al-Nusra avrättades 45 kristna, en av de värsta attackerna mot kristna under inbördeskriget.

Staden Ar-Raqqa intogs av ISIS (eller ISIL Islamic State Iraq and Syria/Levant) i april och villkoren för stadens befolkning förändrades. ISIS har infört sharialagar. 95 procent av den kristna befolkningen flydde före invasionen. Raqqa är en historisk stad vid floden Eufrats strand i norra Syrien. Katolska Heliga Theotokos bebådelsekyrka, armeniska Martyrernas kyrka och ortodoxa kyrkan Sajiida al Bishara har bränts ner. Restaurering av kyrkorna har förbjudits. I Raqqa lever både kristna och muslimer under ISIS skräckvälde, men framför allt kristna.

I dag har 2,8 miljoner människor flytt landet och lever i flyktingläger i grannländerna, främst Turkiet, Jordanien och Libanon, men också i Irak. Mindre grupper har lyckats ta sig till länder i Europa, bland annat Sverige. FN beräknar att det finns 6,5 miljoner internflyktingar i landet. Mer än 110 000 beräknas ha dödats i kriget hittills, bland dem 11 000 barn.

Töms på kristna

Under inbördeskriget har världen bevittnat fortsatta organiserade attacker mot civila platser och dag efter dag töms städer på exempelvis kristna. De flesta kristna invånarna flyr Syrien, andra har tvingats konvertera under hot. Vi måste då vi talar om det mänskliga lidande i Syrien, också lyfta situationen för den kristna befolkningen.

FAKTA

• Kriget i Syrien har drabbat alla etniska grupper i Syrien, men framför allt den kristna minoriteten. Stad efter stad töms på kristna.

• Den kristna kulturen och den dialekt av arameiska som Jesus talade håller på att dö ut.

• De kristna dödas och fördrivs.

• Historiska och religiösa byggnader jämnas med marken, och islamisterna tillåter inga restaureringar.

• I staden Ar-Raqqa har islamisterna tagit över, och 95 procent av den kristna befolkningen flydde före maktövertagandet. Sharialagar har införts.

– De islamistiska rebellerna har förstört Sankt Sergius kloster, ett av världens äldsta som ligger i staden Maaloula i västra Syrien. Det byggdes på 300-talet.