Vår nya hemsida är första steget in i framtiden

Bahro Suryoyo satsar som aldrig förr och det första steget för att möjliggöra denna satsning har nu tagits med denna nya hemsida.

Det finns många anledningar att glädjas över den nya hemsidan då den är snabbare, mer funktionell och förbättrad teknisk. Den fungerar precis lika väl på datorn som på en smartphone och ger redaktionen en mängd olika verktyg för att förenkla arbetet med hemsidan något enormt. Det ska dock sägas att huvudsyftet med den nya hemsidan är att ni läsare ska kunna ta del av nyheter som rör det syrianska (arameiska) folket på ett enklare, smidigare och mer interaktivt sätt.

Alla visioner och mål som vi på redaktionen har satt upp inför vårt fortsatta arbete har satts upp med syftet att stå våra läsare till tjänst, samtidigt som vi konstant förbättrar nyhetsflödet och användarupplevelsen. Ni kommer i framtiden att kunna se ett bättre och bredare innehåll än någonsin med allt ifrån krönikor till videoreportage på ”Bahro TV”, och vi vill att era åsikter ska höras tydligare via kommentarsfält och insändare.

Jag är ärad över att ha fått förtroendet som chefredaktör under denna oerhört spännande fas i Bahro Suryoyos utveckling och ser fram emot att få se tidningen utvecklas tillsammans med redaktionen och er läsare.

Låt oss tillsammans se till så att de syrianska (arameiska) frågorna uppmärksammas mer än aldrig förr.