”I 20 år har vi hållt den syrianska (arameiska) lågan vid liv”

SAUF:s ordförande Andreas Harman delger sina tankar om förbundet inför dess 20-årsjubileum nu på lördag. Han delar också med sig av en liten kort historisk bakgrund om SAUF, dåvarande SUF.

Snart är den stora dagen nära. Det börjar nalkas till stor fest då vi äntligen snart fyller 20 år och det är inte vilken 20 årsdag som helst. Det är inte den typen av födelsedag som man normalt associerar med att till exempel få köra motorcykel eller handla på systembolaget. Nej, detta är dagen då vi firar att vi lyckats med bedriften att upprätthålla den syrianska (arameiska) lågan vid liv och uppfostrat våra ungdomar med den lågan som förbundet drivits av under 20 års tid. En låga vars bränsle har varit den syrianska (arameiska) identiteten och dess kulturarv.

Detta är dagen då vi kan klappa oss själva på axeln och nöjda säga till oss själva att vi har lyckats ta oss ända hit. Vilka är vi? Det är alla vi som läser den här texten som jag nu skriver. För alla som tagit sig tiden att läsa detta, gör det för att det finns någon form av intresse för SAUF. Det är alla vi som kan se på oss själva och säga att SAUF har under min uppväxt hjälpt mig att bli en stark syrian (aramé).

För att minnas förbundet och för att vi ska förstå vad det är vi kommer att fira tillsammans nu på lördag den 4 november, har jag tagit mig friheten att sammanfatta väldigt kort vad förbundet genomsyrats av under åren och vad vi lyckats åstadkomma fram till denna dag.

1990-talet
17 oktober 1992 valdes SAUFs, då SUFs (Syrianska ungdomsförbundets), första förbundsstyrelse med Kenan Yuksel som förbundets förste ordförande. Syftet med skapandet av förbundet var att stärka de syrianska (arameiska) ungdomarna i sin identitet. Den största delen av SUFs aktiviteter under hela 90-talet utgjordes av konferenser, veckoslutskurser, föreläsningar och läger.

1997 anordnades bland annat ett internationellt sommarutbyte med ungdomar från Sverige, Tyskland och Holland. Utbytet skulle medföra en ökad kunskap inom syriansk (arameisk) historia, språk och kultur. Under utbytet uppkom också idén om att skapa ett europeiskt syrianskt (arameiskt) ungdomsförbund som år 1998 skulle resultera i SAEYC (Syriac Aramaic European Youth Committee).

Kulturfester med syriansk (arameisk) dans och musik var återkommande inslag under hela 90-talet och de förekom ofta i samband med de stora idrottsturneringarna. Man arrangerade även kulturaftnar för att uppmuntra unga att visa upp sin musik, dans osv. 90-talet var en blomstrande era för syriansk (arameisk) identitet i Sverige.

2000-talet
SUFs verksamhet genomsyrades under 2000-talet av litteraturutgivning, konferenser, veckoslutskurser m.m. som skulle syfta till att upplysa syrianska (arameiska) ungdomar i identitetsfrågor. Folksagor från Mesopotamien är bara ett exempel på litteratur som getts ut. Man anordnade även till exempel en föreläsning om Turkiets eventuella EU-medlemskap och dess konsekvenser för syrianerna (araméerna). Man anordnade under 2001 en kulturdag i Norrköping som innehöll föreläsningar om syriansk (arameisk) kultur och identitet, dansuppträdanden, tillagning av traditionell mat samt en kulturfest.

Kulturfesterna var ett återkommande koncept och speciellt i samband med idrottsturneringarna som nu blivit namngivna efter kungar (Abgar u Komo’s fotbollsturnering), kejsarinnor och drottningar (Theodoras innebandyturnering och Zenobias volleybollturnering) samt städer (Edessa basketturnering). Man lyfte upp syrianska (arameiska) personligheter som arbetade för att framhäva den syrianska (arameiska) folkgruppen i form av Kulturpriset och Årets syrian. Man lade mycket kraft på språkförstärkande insatser genom att till exempel bidra till startandet av en högskoleutbildning i det syrianska (arameiska) språket på Södertörns högskola, liknande den utbildning som lärs ut på Uppsala universitet. Uppmärksammandet av Seyfo var en viktig del i förbundets arbete där man på flera olika sätt spridit kunskap om folkmordet på syrianer (araméer) 1915 via medier och andra kanaler. Förbundet anser sig ha varit en bidragande orsak till att frågan behandlats i riksdagen.

Liksom alla andra förbund i det som kallas SNS (Syrianska Nätverket i Sverige) som utgörs av Syrianska Riksförbundet (SRF), Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige och Syrisk-ortodoxa kyrkans ungdomsförbund (SOKU) så var SUF en av grundarna till TV-kanalen Suryoyo Sat.

År 2010 skedde en liten pånyttfödelse för förbundet som under en tidigare period led både ekonomiskt och organisatoriskt. Man förtydligade denna lilla pånyttfödelse genom ett byte av förbundets namn och logotyp. Det förbund som tidigare hette SUF (Syrianska ungdomsförbundet) heter numera SAUF (Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet). Bakgrunden till detta var att man ville visa en mycket tydligare förankring till folkets arameiska identitet och historia. Logotypen gjordes om till en logotyp som idag symboliserar det ungdomliga och kreativa tänkandet som föds upp med de nya generationerna syrianer (araméer).

SAUF befinner sig idag i en period i sin 20-åriga historia där man vill söka efter modernisering, engagemang och nytänkande för att hinna ikapp utvecklingen som ständigt sker i samhället vi lever i. Både tekniskt och intellektuellt. SAUF söker idag efter sina ungdomar som man vet finns där ute i samhället, men som inte tar del av det nyttiga och eftertraktade som förbundet erbjuder oss. SAUF är som en mor som söker efter sin bortrövade son och det går inte en dag utan att hon somnar med gråten i halsen av saknad efter sitt barn, men det går inte heller en dag då hon slutar söka efter honom. Hoppet är det sista som lämnar modern och övertygelsen om att återigen få förenas med sitt barn finns ständigt.

Precis så övertygade är också vi som idag representerar det Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet, att vi snart kommer att återförenas på livstid med vårt förbund som kommer att uppfostra oss i oändligt många generationer framöver. Kontentan av detta är att det nu är dags för oss att söka oss till förbundet. Vi alla vet att SAUF finns och vi alla behövs för att förbundet ska förbli ett starkt sådant. Ditt namn behövs, och dina barn kommer tacka dig för den dagen då du med ditt namn såg till att SAUF kunde uppfostra även dem i sin identitet.

Avslutningsvis vill vi välkomna alla att närvara vid firandet av SAUFs 20 års jubileum på lördag den 3 november och samtidigt närvara för att starta en ny era som framtida generationer förhoppningsvis kommer att skriva om på samma sätt som jag har gjort nu om 20 år. Tillsammans ska vi fira vårt förbund i en sprakande tillställning med stolthet och glädje över denna milstolpe i vår historia. Vi ser fram emot just Din närvaro nu på lördag och vi ser fram emot att få se just Dig göra denna dag till en minnesvärd sådan som sig bör för ett av Sveriges mest attraktiva ungdomsförbund!

Andreas Harman
Förbundsordförande, Syrianska-Arameiska ungdomsförbundet