Lägg ner den anti-syrianska smutskastningen!

Namnkonflikten har fortgått så pass länge att generationer har fötts och vuxit upp med den. Att propagera gentemot de som kallar sig för assyrier eller att konstant skriva om dem i negativ bemärkelse har aldrig funnits på kartan för mig som chefredaktör, då det vore ett ovärdigt sätt att arbeta på. Vi har haft hållningen att vi arbetar för de syrianska (arameiska) frågorna och alltid tydligt klargjort bland oss att det inte innebär att vi ska arbeta ”anti-assyriskt”. Energin ska läggas på att arbeta för det vi tror på, inte att motarbeta någon annan. På senare tid har man dock mer än kanske någonsin sett totalt motsatta tankegångar från  Assyriska Riksförbundet med dess tidskrift Hujådå och även från Assyria TV.

Man närmast stoltserar med artiklar och program som handlar om att få de syrianska organisationerna och oss på Bahro Suryoyo att framstå som propagandamakare av oöverträffad nivå. Var och varannan vecka har nya artiklar eller TV-inslag målat upp oss som ”anti-assyrier” och revisionister av assyrisk historia. Hujådå har till och med en hel kategorisida ägnad åt det.

Ett exempel är när Bahro Suryoyo i en artikel återberättade ett citat från World Council of Arameans (WCA) om folkgruppens benämning på armeniska:

”I erkännandet av folkmordet på syrianer (arameér) hänvisar det armeniska parlamentet till folkgruppen som ”Asori.” På armeniska är det väl känt att ”Asori” och ”Asoreren” betyder ”syriska” människor som talar det ”syriska” språket. Detta är ursprungligen grekiska termer för de semitiska (hebreiska och arameiska) namnen på det ”arameiska” folket och språket. Historiker, lingvister och forskare i armeniska studier bekräftar alltjämt det historiska och språkliga faktum att ”Asori” bör översättas som ”syrier”. ”De har också tydligt klargjort kring den något förvirrande översättningen av den liknande engelska termen ”Assyrian” som på armeniska ska översättas till ”Asorestants’i”.”

Hujådå publicerade omedelbart en artikel om hur vi spridit desinformation då de menade att erkännandet gällde just de etniska assyrierna eftersom att ”asori” visst betyder assyrier. Då vi inte ville starta en pajkastning resonerade vi på redaktionen att det var bättre att inte svara, då det trots allt går att kolla upp själv. Förutom de många meddelanden och arga mail vi än idag tar emot med hänvisning till det, ställde Assyria TVs reporter i dagarna en fråga till H.H Patriarken för Syrisk ortodoxa kyrkan, Ignatius Aphrem II, om vad han tyckte om att syrianerna tolkar ”asori” som syrianskt.

H.H patriarken svarade då att han som patriark med säkerhet vet att ”asori” inte betyder den etniska termen assyrier, utan tillrättavisade honom och sade att det är precis så som vi tidigare återberättat från WCA. Patriarken hade även diskuterat just det och fått det bekräftat av armeniska kyrkans patriark.

Samme företrädare som intervjuade patriarken är huvudperson i Assyria TVs mest sedda klipp som handlar om ”anti-assyriska” revisionister. Innan vi syrisk-ortodoxt kristna hunnit sörja vår bortgångne patriark skrevs en smaklös artikel där han utan belägg eller källor anklagade honom för att bland annat ha tagit emot mutor av syrianer, vilket han säkerligen även nämner i sin nya bok som handlar om hur de fyra senaste patriarkerna skadat den assyriska identiteten. Bara några dagar efter att en artikel om hur Suryoyo Sats reporter frågat ut Patriark Ignatius Aphrem II med ”anti-assyriska” avsikter gör man själva precis just det men riktat mot den syrianska (arameiska) sidan.

Jag skriver inte den här texten för att med glädje kunna säga hur rätt vi har och hur fel de har. Jag kan bara inte längre vara tyst när man fortsätter att måla upp en enormt intolerant bild av oss som faktiskt inte lägger någon energi alls på att arbeta ”anti-assyriskt” samtidigt som man själva förbjudit andra flaggor än den assyriska på sina demonstrationer. Jag vill uppriktigt sagt inte skriva artiklar fokuserade kring namnkonflikten men jag känner att det har nått till en gräns där jag måste efterlysa en större självinsikt, om det nu inte är så att sättet att måla upp oss som propagandamakare är deras eget sätt att propagera.

För att vara en del av en sådan desperat anti-rörelse som man kan tro utifrån Hujådå och Assyria TVs påståenden har jag som chefredaktör anmärkningsvärt nog inte släppt igenom en enda artikel med någon anti-assyrisk propaganda, men jag får dagligen kommentarer av ilskna människor som hävdar att jag gör det. Jag själv ser definitivt ingen poäng i att peka ut och namnge ”anti-arameiska” historierevisionister i hopp om att skapa avsky gentemot dem då sådant beteende saknar reson. Det är en sak att skriva argumenterande artiklar eller att kritisera något med belägg men när man bygger artiklar på lögner och ”säkra källor” för att propagera når man ett lågvattenmärke som jag aldrig kan stå för. Jag har allt för stor tilltro till läsarnas intellekt och integritet för det.

Att vi som aldrig skriver artiklar med utgångspunkt att demonisera eller kränka någon som kallar sig för assyrier konstant smutskastas av medier som faktiskt gör det själva är oacceptabelt. Vill man diskutera namn- och identitetsfrågan bör man kunna göra det på ett mer konstruktivt sätt, för det uppvisade beteendet är inte något annat än destruktivt. Det finns inget intresse från redaktionens sida att ha en fientlig attityd gentemot andra och jag hoppas att det kan vara slut på pajkastningen. I vilket fall är tiden då jag anklagas för saker i min tystnad härmed över.